Puheterapeutti on yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi valmistunut henkilö, joka on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö (JulkiTerhikki).

Kirsi NeuvonenOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Valmistuin puheterapeutiksi vuonna 2000 Helsingin yliopistosta pääaineena logopedia ja sivuaineina psykologia, lääketiede, erityispedagogiikka, kasvatustiede ja kielitiede.

Ensimmäiset työvuoteni työskentelin HUS Lasten ja nuorten sairaalassa Oppimis- ja kehityshäiriöisten lasten yksikössä. Siirryin kuitenkin pian yksityiseksi ammatinharjoittajaksi ensin Helsingissä ja Vantaalla, ja vuodesta 2004 alkaen Lappeenrannassa. Työvuosieni varrella olen koulutusten myötä erikoistunut lastenneurologisten asiakkaiden kuntoutukseen; erityisesti puhetta tukevaan ja korvaavaan viestintään, syömiseen ja suun motoriikkaan liittyviin vaikeuksiin sekä motorisiin puheen tuoton häiriöihin.  Keväällä 2015 valmistuin NDT/Bobath – terapeutiksi. Työni ohella olen jatko-opiskelijana Helsingin yliopistossa ja teen tutkimusta lasten ja nuorten avusteisesta viestinnästä (Tuhat).

Yhteystietoni