Puheterapia on lääkinnällistä puheen, kielen ja äänen häiriöiden tutkimista, hoitoa ja kuntoutusta. Tavoitteena on poistaa, lieventää ja ehkäistä puheen ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen haasteita. Terapiassa kuntoutetaan myös syömis- ja nielemistoimintoja.

Puheterapiakuntoutus perustuu lähettävän kuntoutustyöryhmän ja kuntoutujan kanssa tehtyyn yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan. Terapia voi olla säännöllistä yksilöterapiaa, yhteisterapiaa toisen terapeutin kanssa (esim. fysio- tai toimintaterapeutti) tai ohjauskäyntejä asiakkaan lähiympäristöön. Puheterapia voi toteutua myös ryhmämuotoisena tai monimuotoryhmäterapiana.

Terapia toteutetaan kuntoutussuunnitelman, maksusitoumuksen ja yhteisen sopimuksen mukaisesti vastaanotto-, koulu-/päiväkoti- tai kotikäynteinä. Terapian tavoitteet määritellään yksilöllisesti. Säännöllinen ja tiivis yhteistyö kuntoutujan lähi-ihmisten kanssa on erittäin tärkeää koko terapiajakson ajan.