Kommunikaatio-opetuksen tavoitteena on antaa puhetta tukevaa tai korvaavaa kommunikaatiokeinoa tarvitsevan yksilön lähipiirille ja toimintaympäristölle (esim. perhe, päiväkoti, toimintakeskus tai asumisyksikkö) sopiva tieto- ja taitotaso kommunikaatiomuodon käyttöön arkipäivän tilanteissa. Näin tukevaa tai korvaavaa kommunikaatiokeinoa tarvitseva yksilö tulee ymmärretyksi ja saa lähiympäristöltään mallia oppiakseen vuorovaikutustaitoja lisää.

Kommunikaatio-opetus sisältää mm. kommunikoinnin tukena tarvittavien viittomien, muun puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin opetuksen, ohjauksen ja konsultoinnin puhevammaiselle henkilölle ja hänen läheisilleen. Kommunikaatio-opetukseen voi kuulua opetuksen lisäksi kommunikointikeinon ja esimerkiksi kommunikointikansion, kommunikointiohjelman sekä kommunikoinnissa käytettävän laitteen käytön ohjaus.

Kommunikaatio-opetuksesta vastaa puhevammaisten tulkin tai viittomakielen tulkin koulutuksen käynyt henkilö yhteistyössä puheterapeutin kanssa.

Kommunikaatio-opetusta varten tarvitaan lääkärin, puheterapeutin tai muun sosiaali- ja terveyshuollon ammattilaisen suositus. Kommunikaatio-opetus on harkinnanvaraisen sopeutumisvalmennuksen muoto, jota haetaan kotikunnan sosiaalitoimesta.

Valitettavasti tällä hetkellä Puheenpolku ei voi tarjota kommunikaatio-opetusta.

Vammaispalvelujen käsikirja